REDIRECȚIONEAZĂ3,5% DIN IMPOZITUL PE VENIT

Redirecționarea a 3,5%  din impozit datorat statului este un mecanism prin care persoanele fizice pot ajuta organizațiile nonprofit sau parohiile. Sumele de bani  redirecționate vor fi folosite pentru finanțarea activităților acestor organizații. Este alegerea ta despre cum să fie folosiți o parte din banii pe care i-ai virat deja statului, ca impozit pe veniturile obținute în 2023.  

Dacă alegi să susții proiectele Fundației ALTAIR , atunci descarcă, completează  şi trimite la Agenția Naționalăde Administrare Fiscală ( ANAF ),  Declarația 230.

Formularul poate fi obținut gratuit, de la sediile organelor fiscale sau accesând website-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, www.anaf.ro

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/230_OPANAF_15_2021.pdf

Cine poate completa Declarația 230 pentru a dona până la 3,5% din impozitul pe venit

Declarația sau formularul 230 reprezintă cererea privind destinaţia sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat.

Formularul se completează şi se depune de către persoanele fizice care:

  • realizează din România venituri din salarii şi asimilate salariilor
  • venituri din pensii
  • venituri din activităţi independente/activităţi agricole, impuse pe bază de normă de venit
  • venituri din activităţi independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă, pentru care impozitul se reţine la sursă
  • venituri din drepturi de proprietate intelectuală, altele decât cele pentru care venitul net se determină în sistem real
  • venituri din cedarea folosinţei bunurilor, pentru care venitul net se determină pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau pe baza normelor de venit, în următoarele situaţii:

          - au efectuat în anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private, conform legii, şi solicită restituirea acestora;

          - dispun asupra destinaţiei sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii sau unităţilor de cult.

Singurii care nu vor depune sunt angajații din construcții, agricultură și industria alimentară pentru că ei nu plătesc impozit pe venit. Dacă își doresc să facă bine, ei pot dona în mod direct.

Termenul de depunere a Declarației 230 în 2024 și de unde se descarcă

În 2024, Declarația 230 trebuie depusă până la 25 mai și se poate descărca de pe site-ul ANAF. www.anaf.ro

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/230_OPANAF_15_2021.pdf