• “ Viitorul îmi apartine” , program de consiliere şi orientare şcolară şi profesională a elevilor cuprinşi în învăţământul preuniversitar şi de integrare în societate a copiilor şi tinerilor aflaţi în diferite situaţii de risc.
  • “Vocile neauzite ale vârstei a treia”, program de asistenţă socială şi medicală, adresat persoanelor vârstnice.
  • “ Sănătatea ,stare de bine”, program de asistentă socială şi medicală, adresat tinerilor, aflaţi în situaţii de risc.
  • “ Mesagerii Iubirii”, program de promovare a culturii, artei şi tradiţiilor populare româneşti.
  • “ Schimbare prin implicare “ program de promovare a activităţilor de antreprenoriat
  • “ Invitaţie cu aroma de cafea “ program destinat în special femeilor.  

Programul de asistenţă socială şi medicală, adresat persoanelor vârstnice. - ” Vocile neauzite ale vârstei a treia”

Proiectul “AJUTOR  PENTRU BĂTRÂNII SATELOR” 

Scopul proiectului :  Combaterea sărăciei și excluziunii sociale în rândul persoanelor vârstnice singure, aflate in situații de sărăcie extremă.

Obiectivul  general   :  Creșterea calității vieții persoanelor vârstnice aflate in situații de sărăcie extremă. 

·       Sărăcia extremă,  presupune o lipsă gravă a resurselor financiare

încât condițiile de viață ale respectivei persoane sunt absolut inacceptabile pentru o societate civilizată. Acest tip de sărăcie alterează grav demnitatea ființei umane, producând degradări rapide și greu reversibile ale capacităților de funcționare socială normală. Sărăcia extremă se referă la lipsa resurselor de satisfacere a nevoilor absolut elementare, necesare pentru trai: hrană, adăpost, îmbrăcăminte. Pe termen lung, această lipsă duce la o deteriorare serioasă a capacităților fizice, psihologice și sociale ale persoanei(“Protecția socială a persoanelor vârstnice și drepturile acestora “-  Irina ENACHE )

Obiective specifice :    

·       Informarea și implicarea societății civile privind sărăcia extremă în

care trăiesc 8 persoane vârstnice singure, din satul Şerbăneşti, jud. Vâlcea,

·       Imbunătățirea condițiilor de viață pentru un numar de 8  persoane

vârstnice singure  din satul Şerbăneşti, jud. Vâlcea, prin acordarea sprijinului material (sub formă de alimente, încălțăminte, îmbrăcăminte, medicamente, dispozitive medicale) şi financiar ( pentru plata facturilor la energia electrică şi achiziția de material lemnos necesar pentru încălzire în anotimpul rece)

Beneficiari : vârstnice, singure, cu vârste cuprinse între 77 ani si 94 de ani, aflate în situația unei sărăcii extreme, care nu au pensie si care traiesc dintr-un ajutor social cuprins intre 180 lei si 200 lei, din satul Şerbăneşti, jud. Vâlcea.