Nu uitați!

Declarația 230 se poate depune până la 25 mai în 2024.

 

REGULI  GENERALE  PRIVIND  FORMULARUL 230

 

OBȚINEREA  FORMULARULUI

Formularul poate fi obținut gratuit, de la sediile organelor fiscale sau accesând website-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, www.anaf.ro, astfel:

a) secțiunea „Asistență contribuabili”, subsecțiunea „Declararea obligațiilor fiscale”, rubrica „Toate formularele, cu explicații” ;

b) formularul PDF inteligent - secțiunea „Servicii online”, subsecțiunea „Declarații electronice”, rubrica „Descarcare declarații”.

 

COMPLETAREA FORMULARULUI - Este  nevoie să completezi de mână, cu majuscule, Secțiunea I care conține datele tale de identificare și să semnezi la Semnătura contribuabilului.  

Dacă ai deja un formular printat și vrei să le completezi de mână, iată datele mai jos:   

Fundația ALTAIR
Cod de identificare fiscală:  1187535

Cod IBAN: RO43BTRLRONCRT0P94061501

Banca TRANSILVANIA  


DEPUNEREA FORMULARULUI  -"Cererea privind destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat", împreună cu anexele completate, se poate depune astfel:

 a)Prin intermediul portalului Agenției Naționale de Administrare Fiscală www.anaf.ro, accesând serviciul „Spațiul Privat Virtual”

Pentru a se înregistra ca utilizatori ai serviciului Spațiului Privat Virtual, contribuabilii pot accesa link-ul: Înregistrare persoane fizice (https://www.anaf.ro/InregPersFizicePublic).

Serviciul „Spațiul Privat Virtual” este un serviciu gratuit care poate fi accesat de persoanele fizice prin autentificarea cu:

           - credențiale de tip „nume utilizator” și „parolă” însoțite de coduri de autentificare de unică folosință „OTP”;

           - certificat digital calificat.

În situația în care se dorește depunerea formularului 230 prin serviciul Spațiul Privat Virtual se va accesa portalul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, www.anaf.ro, secțiunea „Depunere declarație unică și alte formulare SPV PF”.

 

b)Prin intermediul portalului www.e-guvernare.ro, prin utilizarea unui certificat digital calificat;

c)În format hârtie, la registratura organului fiscal competent, în mod individual ;

 

d)Prin poștă, în mod individual, cu confirmare de primire;

 

e)prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, prin intermediul Situaţiei centralizatoare a datelor cuprinse în formularul 230, transmisă de către entitatea beneficiară a sumei.

Administrația Financiară de care aparții este cea din localitatea de domiciliu trecută în cartea de identitate. 

 

Adresele sediilor ANAFhttps://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/telefoane_judete/Regiuni.htm

 Nu este nevoie să atașezi Fișa Fiscală, iar suma redirecționată va fi calculată și completată de către inspectorul fiscal.