MISINEA FUNDAȚIEI ALTAIR constă in îmbunătățirea condițiilor de viață ale persoanelor aflate în situații de risc, prin activități de promovare a sănătătii, educației, culturii și formării lor profesionale.

OBIECTIVE

Principalele obiective iniţiate si implementate de Fundaţia ALTAIR vizeaza:

 • Stimularea diferenţiată a tinerilor pentru dezvoltarea lor intelectuală, socio-afectivă, psiho-motorie, estetică şi moral civică, având la bază particularităţile specifice vârstei;
 • Asigurarea de asistentă socială şi medicală pentru persoanele vârstnice, lipsite de posibilităţi meteriale;
 • Promovarea artei, culturii şi tradiţiilor poporului roman;
 • Dezvoltarea resurselor umane, prin organizarea şi desfăşurarea unor cursuri de formare profesională pentru aduţli.
 • Prevenirea abandonului şcolar în rândul copiilor şi tinerilor cuprinşi în învăţământul preuniversitar  

VALORILE ȘI PRINCIPIILE susținute de Fundația ALTAIR

 • respectul față de beneficiar;
 • confidențialitatea informațiilor primite de la beneficiar;
 • lupta împotriva practicilor discriminatorii;
 • încurajarea beneficiarilor să-și asume riscurile unui trai obișnuit;
 • creșterea toleranței și întelegerii față de persoanele cu nevoi speciale;
 • respectul față de individualitatea și demnitatea beneficiarilor;
 • promovarea sanselor egale pentru toți membrii comunității;
 • cultivarea competenței și profesionalismului în cadrul serviciilor oferite;
 • cultivarea spiritului de echipă și a abordării interdisciplinare.  

Prezentarea Fundatiei ALTAIR

           I . Scopul si Obiectivele  Fundatiei ALTAIR

Scopul: Dezvoltarea de programe educationale, de formare profesionala si asistenta sociala, in vederea constientizarii societatii civile asupra situatiei grupurilor dezavantajate  

Obiectivele:

1.     Stimularea diferentiata a copiilor si tinerilor , pentru dezvoltarea intelectuala, socio-afectiva, psiho-motorie, estetica si moral civica, avand la baza particularitatile specifice varstei fiecaruia.

2.     Identificarea unor necesitati suplimentare, complementare obiectivelor generale ale educatiei, care solicita demersuri educationale si o interventie psiho-pedagogica individualizata si specializata, adaptarea particularitatilor specifice, precum si o asistenta complexa ( medicala; sociala; educationala).

3.     Asigurarea serviciilor sociale pentru copiii cu handicap locomotor, proveniti din familii dezavantajate, defavorizate sau ai caror parinti sau sustinatori legali au probleme de sanatate sau financiare.

4.     Asigurarea de asistenta sociala si medicala pentru persoanele varstnice, lipsite de posibilitati meteriale necesare intretinerii lor.

5.     Promovarea valorilor culturale ale Romaniei si contributia patrimoniului spiritualitatii populare traditionale romanesti la cultura europeana, prin organizarea si desfasurarea de activitati culturale si in domeniul cultelor, in tara si in strainatate.

6.     Promovarea si dezvoltarea initiativelor in domeniul turismului,  prin infiintarea, organizarea, functionarea si administrarea unei agentii de turism .

7.     Dezvoltarea resurselor  umane, prin organizarea si desfasurarea  de cursuri de formare profesionala pentru adulti.

8.     Formarea si dezvoltarea unei atitudini positive fata de mediul inconjurator, prin organizarea si desfasurarea de activitati in domeniul protectiei mediului, protectiei naturii si a biodiversitatii.

9.     Organizarea si desfasurarea de activitati de formare continua si dezvoltare profesionala a personalului medical.

10.                        Infiintarea, organizarea, functionarea si administrarea unei scoli postliceale sanitare.

II. Programele fundatiei :

A) Programul: “Viitorul imi apartine”;

B) Programul” Vocile neauzite ale varstei a treia”

C) Programul “ Sanatatea, stare de bine”;

D) Programul “ Mesagerii Iubirii” ;

E) Programul “ Cetatean al UE”;

F)  Programul “ Agentie de Turism”

G) Programul “ Om si Natura”;

H) Programul “ Centru de zi”

A).Programul “ Viitorul imi apartine” , este un program educational, de consiliere si orientare scolara si profesionala a elevilor cuprinsi in invatamantul preuniversitar si de integrare in societate a copiilor si tinerilor aflati in diferite situatii de risc.

Obiectivul general al programului: Stimularea diferentiata a copiilor si tinerilor , pentru dezvoltarea intelectuala, socio-afectiva, psiho-motorie, estetica si moral civica, avand la baza particularitatile specifice varstei fiecaruia.

In cadrulacestui program s-au desfasurat urmatoarele proiecte:

1.“O sansa pentru fiecare” Proiectul  s-a desfasurat in Sala Atelier a Teatrului National din Bucuresti, la data : 9 martie 2000, sub forma unei  mese rotunde,

la care au participat reprezentanti ai Ministerului Educatiei, Agentia Nationala pentru Protectia Copilului, Asociatia de Sprijin pentru Copiii cu Handicap Fizic.si parintii unor copii cu probleme ale aparatului locomotor.

Obiectivele urmarite:

-Schimbarea mentalitatii sociatatii civile si a institutiilor statului, fata de copiii cu

handicap locomotor, prin formarea unei atitudini positive privind necesitatea integrarii acestora  in societate.

          Rezultatele obtinute:

-Un nr. de 20 copii cu handicap locomotor, au primit gatuit, din partea  Fundatiei EIKON  carucioare cu rotile, iar Spitalul de Recuperare Neoro-Psiho-Motorie din Bucuresti a fost dotat deasemenea cu carucioare cu rotile, cadre de sustinere si bancute.

-Prin sprijinul reprezentantilor institutiilor statului au fost solutionate doua situatii de reintegrare sociala  a unor copii cu deficiente ale aparatului locomotor.

2. “Implicarea parintilor in viata scolilor si liceelor”, desfasurat la data de  19 septembrie 2000, in Sala Atelier a Tetrului National din Bucuresti, sub forma unui seminar., la care au participat reprezentanti din partea Ministerului Educatiei , elevi, parinti si profesori din diferite scoli si licee din Bucuresti.

          Obiectivele urmarite:

-Constientizarea parintilor, profesorilor  si a tuturor actorilor  implicati in procesul  instructiv-educativ, privind rolul pe care il au in orientarea si educarea tinerei generatii.

-Stimularea comunicarii prin intermediul artei, in cadrul unei expozitii organizate in foaierul Teatrului National, prin prezentarea  unor lucrari de grafica si acoarela realizate de doi elevi din Bucuresti. ( unul de la Sc. Nr. 200 si altul de la Liceul N.Tonitza).

          Rezultatele obtinute

-Bursa Romana de Marfuri a oferit participarea gratuita a unui nr. de15 tineri , la cursurile de broker si agent de bursa, organizate de BRM, pe parcursul lunilor octombrie 2000 –iulie 2001.

-SC PROMENEGEMENT SRL a oferit participarea gratuita a unui nr. de 20 de tineri la cursurile de initiere si perfectionare in tehnica de calcul si a unui nr. de 20 de tineri la cursurile de limbi straine , organizate de SC PROMANAGEMENT SRL, in perioada octombrie 2000-iulie 2001.

Beneficiarii un fost elevii din clasa a-XI- a si a-XII- a din cadrul  Grupului Scolar Industrial Grivita, din Bucuresti.

-Banc Post Reprezentanta, din Bucuresti, a sponsorizat Fundatia ALTAIR ,in luna octombrie2001, cu  suma 15.000.000 lei vechi, in vederea acoperirii partiale a cheltuielilor de deplasare, a unei studente din cadrul Universitatii din Bucuresti, la Universitatea din Lund, Suedia, unde aceasta a obtinut o bursa de studiu, prin Programul COMENIUS.,

3.”Integrarea copiilor cu probleme sociale in societate”, desfasurat la data : 20 octombrie 2001  la Petrosani, in cadrul SC Gambrinus SRL, prin participarea reprezentantilor Fundatiei ONLUS POLLICINO  din localitatea BELUNO  din Italia.

          Obiectivele urmarite

-Sensibilizarea societatii civile in vederea acordarii unui sprijin material si financiar persoanelor  de orice varsta, aflate in diferite situatii de risc.

          Rezultatele obtinute

-Obtinerea unui ajutor umanitar din partea Fundatiei ONLUS POLLICINO, la data de 20 octombrie  2002.

Beneficiarii acestui ajutor umanitar au fost : Orfelinatul si Spitalul din Petrosani, precum si persoanele sarace din Comuna Cornetu , jud. Ilfov. Acest ajutor umanitar a constat in imbracaminte, mobilier pentru spital si aparate medicale necesare infiintarii unui cabinet stomatologic  intr-o localitate cuprinsa in Valea Jiului.

-Semnarea unui Contract de Parteneriat intre Fundatia ALTAIR si Fundatia ONLUS POLLICINO, la data de  20 august 2003, in vederea colaborarii in domeniul asistentei sociale, medicale si educationale acordate copiilor si tinerilor aflati  in situatii de dificultate si speciale, care locuiesc in Valea Jiului sau sunt abandonati in centrele de asistenta sociala din aceasta zona defavorizata a Romaniei.

-Acordarea unui ajutor umanitar, constand in articole de imbracaminte si incaltaminte, din partea SC Norafrance Trading SRL, din Bucuresti,  in luna noiembrie 2002.

-Obtinerea unui ajutor umanitar din partea Comitetului de parinti ai Scolii nr. 10 din Bucuresti, pentru 160 de copii de la Scoala nr. 1 din localitatea Petrila, jud. Hunedoara.

-La data de 14 februarie 2004 a fost dat in folosinta gratuita Fundatiei IMPRO din municipiul Lupeni, jud.Hunedoara , aparatura medicala necesara  infiintarii unui cabinet stomatologic in municipiul Lupeni, prin care persoane sarace din localitate, vor primi asistenta medicala stomatologica gratuita.

4. “ Drogul, un flagel al lumii contemporane.”desfasurat la data de:10 octombrie 2006, in cadrul unitatilor de invatamant din municipiul Lupeni, in parteneriat cu Politia Municipiului Lupeni si ANA - filiala Deva si Politia Comunitara din Lupeni

          Obiectivele urmarite:

-Prevenirea infractionalitatii in randul tinerilor cuprinsi in invatamantul preuniversitar.

-Implicarea societatii civile in efortul sustinut de organelle guvernamentale in lupta impotriva fenomenului consumului de droguri in randul tinerilor.

          Rezultatele obtinute.

-Un nr. considerabil de parinti s-au implicat in activitatea de prevenire a consumului de droguri , printr-o atenta si permanenta supraveghere a copiilor lor si verificarea prietenilor  acestora..

5. “ Circul Praga” , desfasurat in data de 05 noiembrie 2006, prin participarea unui nr. de 37 de copii din municipiul Lupeni, la spectacolul “ Circul Praga”.

6Campanie de promovare a proiectului “ FIECARE COPIL CONTEAZA !” -  activitate desfășurată  începând cu anul 2019. In  urma acestei campanii a fost încheiat un “Acord de parteneriat “ cu UNIUNEA ARHITECTILOR DIN ROMANIA ( UAR).  Obiectul acordului constă în asocierea în parteneriat, în vederea elaborării proiectului pentru amplasamentul din Comuna Păușești, jud.   Vâlcea, prin organizarea unui concurs de arhitectură pentru  proiectul “ FIECARE COPIL CONTEAZA !” și organizarea unor campanii de sprijin și încurajare a procesului de integrare socială a copiilor proveniţi din centrele de ocrotire socială de tip vechi din  România .  De asemenea, în anul 2021  societatea comercială, PROFI ROM FOOD SRL („Profi”) , a acordat o sponsorizare în valoare de 15.000,00 lei pentru implementarea proiectului “ FIECARE COPIL CONTEAZA !”.

B)Programul “Vocile neauzite ale varstei a treia”, este un program de asistenta sociala si medicala acordate persoanelor varstnice din Bucuresti si Municipiul Lupeni.

Obiectivul general al programului: Asigurarea de asistenta sociala si medicala pentru persoanele varstnice.

In cadrul acestui program s-au desfasurat activitati de sprijin material si financiar.acordat unor persoane varstnice fara posibilitati materiale. Sprijinul material a constat  in articole de imbracaminte si incaltaminte obtinute de Fundatia ALTAIR din partea Fundatie ONLUS POLLICINO si din partea SC Norafrance Trading SRL.Sprijinul  financiar a constat in acoperirea totala sau partiala a costurilor pentru procurarea unor medicamente pentru care nu se acorda compensare.

Deasemenea, au fost derulate urmatoarele proiecte:

1.” Cand nu mai exista nicio speranta, mai exista totusi una”, desfasurat in perioada 07.12.2010 – 28.12.2010, prin care 50 de persoane varstnice din Bucuresti, sectorul 3, au primit sprijin material, cu ocazia Sarbatorii Craciunului. Proiectul s-a derulat in parteneriat cu Parohia Ortodaxa Romana “ Acoperamantul Maicii Domnului” din Bucuresti, sectorul3.

2. “Suflete calde, mereu deschise”, desfasurat in perioada 01.05 – 31.08.2011, in parteneriat cu Parohia Ortodaxa Romana “ Acoperamantul Maicii Domnului” din Bucuresti, sectorul3, avand ca beneficiari un nr. de 50 de persoane varstnice, din Bucuresti. Acestia au beneficiat de un pelerinaj gratuit la Manastirea Brancoveanu, din comuna Sambata de Sus, jud. Brasov.Costurile au fost acoperite din finantarea obtinuta din partea SC Profit Consulting SRL.

C ) Programul “ Sanatatea ,stare de bine”, este un program de asistenta sociala si medicala acordata persoanelor tinere, aflate in situatii de dificultate.

Obiectivul general al proiectului:Asigurarea serviciilor sociale pentru persoanele cu afectiuni grave sau deosebit de gave si pentru copiii cu handicap locomotor, proveniti din familii sarace sau ai caror parinti sau sustinatori legali au probleme de sanatate sau financiare.

1. In cadrul acestui program s-a asigurat sprijinul material, in vederea unei interventii chirurgicale, in cadrul  spitalului  Budimex din Bucuresti, pentru o fetita in varsta de 1 an si 2 luni, din localitatea Uricani, jud. Hunedoara, diagnosticata cu hemangiom la nivelul capului..

2. In cadrul aceluiasi program  s-a desfasurat o campanie de strangere de fonduri in anul 2006, necesare interventiei chirurgicale in cazul unui copil in varsta de 3 ani, diagnosticat cu : leucemie acuta limfoblastica tip L2 Celule B(FAB) internat intr-o clinica de chirurgie privata din localitatea Trevizo-Italia si in cazul unui barbat de 37 ani, diagnosticat cu sindromul neuronului motor, in vederea transplantului de cellule OEG, realizata intr-o clinica din Beijing. O parte din fondurile necesare au fost obtinute de Fundatia ALTAIR din partea ROMEXTERRA BANK SA

3. In anul 2007 s-a acordat un sprijin financiar unei femei singure din municipiul Lupeni, care avea in intretinere 5 minori, pentru rebransarea locuintei la reteaua de furnizare si distributie a energiei electrice si pentru acoperirea unor nevoi de hrana si medicamente..

4. In anul 2009 si 2010 s-a acordat sprijin,  financiar sau sub forma de hrana,  unui nr. de 50 de persoane varstnice sau cu diverse probleme de sanatate, din Bucuresti, cu ocazia sarbatorii Nasterii Domnului si a Invierii Domnului.

5. In anul 2009 s-a desfasurat o campanie de strangere de fonduri, pentru un copil din orasul Deva, in vederea efectuarii unei interventii chirurgicale intr-un spital din localitatea Bologna din Italia. In urma campaniei de stranger de fonduri, prin contributia unui nr. de 150 de persoane din toata tara, s-au strans fondurile necesare pentru salvarea acelui copil.

6. In anul 2014 s-a desfasurat o campanie de stranger de fonduri pentru un tanar de 25 ani cu infirmitate motorie cerebrala, tetrapareza apastica, intarziere psihica usoara QI 55, epilepsie simptomatica, in vederea achizitionarii unui carucior cu comanda automata. Costurile de achizitie au fost asigurate de SC Royal Doors Internatioal SRL si SC Imobiliar Expert SRL

D ) Programul “ Mesagerii Iubirii”, este un program destinat promovarii artei, culturii si traditiilor populare romanesti.

          Obiectivele programului:

-Promovarea valorilor culturale ale Romaniei  si contributia patrimoniului spiritualitatii populare traditionale romanesti la cultura europeana.

-Pastrarea identitatii nationale a romanilor din interiorul si din afara granitelor tarii.

-Incurajarea cooperarii culturale intre fundatiile si asociatiile culturale din Romania  cu cele similare lor din cadrul Uniunii Europene.

 In cadrul acestui program s-au desfasurat urmatoarele proiecte:

1.”Primavara unui nou inceput”, spectacol de folclor  autentic romanesc, desfasurat la Bucuresti, in Sala Atelier a Teatrului National, la data de 28mai 2003. Spectacolul a fost sustinut de grupul folcloric “Floare de colt” din localitatea Dealu-Babii Vulcan si de grupurile de copii “Dorulet” si “Mostenitorii” de la scolile nr. 4 si 5 din Vulcan.Proiectul a fost finantat de AJV Petrosani, SC VLAD EXIM SRL, SC WELCHOM SRL, CEC Bucuresti

2. “Mesagerii Iubirii” , spectacol organizat la Palatul Copiilor din Bucuresti , la data de 13 noiembrie 2004, a fost sustinut de Ansamblul “ Mesagerii Iubirii” infiintat in cadrul Fundatiai ALTAIR, si avand ca membri copii din Lupeni si Bucuresti. Ansamblul are o echipa de dansatori, interpreti de muzica populara si usoara si o formatie corala.

3. “Colinde de Craciun” , spectacol prezentat in ziua de 21 decembrie 2004 la Bucuresti, pe postul TV “ Romania de Maine” si sponsorizat de SC VLAD-EXIM SRL si SC WELCHOM SRL din Bucuresti si CEC Bucuresti . Colindele au fost apoi inregistrate pe un CD in cadrul Studioului de inregistrare “ Bell Sound Studio” din Deva.

4. “Dar de Iubire” , program de cantari bisericesti, prezentat de Ansamblul Mesagerii Iubirii , la data de 8 mai 2005 , in Duminica Sf. Apostol Toma, la Catedrala Ortodoxa din Deva, dupa savarsirea Sfintei Liturghii.

5. “Piacere Di Conoscerti”, proiect realizat in parteneriat cu Asociatia “ Mereu impreuna” din Focene , Italia., si desfasurat  la data de 23 noiembrie 2008 in localitatea Fuimicino din Italia . Activitatlie cuprinse in proiect au constat in prezentarea in fata diasporei romanesti din Italia, a unui spectacol de datini si traditii  specifice din Valea Jiului. Proiectul a fost finantat din fonduri guvernamentale nerambursabile.

6. “Mosteniri culturale”- editia I,  proiect realizat si implementat in mai-iunie 2011, in parteneriat cu Parohia Ortodoxa Romana “ Acoperamantul Maicii Domnului” din Bucuresti, Agentia de turism “Gregory Tour” din Bucuresti, Parohia Ortodoxa Romana “ Sf. Mucenita Paraschevi “ din Istanbul, Centrul Cultural Roman din Istanbul si Liceul Teoretic “ Benjamin Franklin” din Bucuresti.

7.  “ Bucuria Crăciunului ”   – proiect desfășurat în perioada 03 – 25 decembrie 2021,  în partneriat cu Parohia Ortodoxă Română  Şerbăneşti, din Satul Șerbănești, Comuna Păușești, Județul Vâlcea, având ca obiective devoltarea conștiinţei sociale în rândul societăţii civile și  cultivarea interesului tinerilor pentru cunoașterea,  păstrarea și transmiterea tradiţiilor  românesti specifice sărbătorilor de Crăciun. Prin acest proiect s-a obţinut o finanţare în valoare de 3000,00 lei pentru achiziţia unor articole de îmbrăcăminte și încălţăminte, necesare în anotimpul rece, pentru 10 copii proveniţi din rândul familiilor sărace, din satul Şerbăneşti. Sponsorii proiectului au fost membrii și simpatizanţii fundaţiei ALTAIR, din rândul societăţii civile din București.

E )Programul “ Cetatean al Uniunii Europene”, este un program adresat atat  tinerilor cat si adultilor in vederea participarii acestora atat la elaborarea unei strategii  privind solutionarea problemelor majore ale tinerilor, cat si la stabilirea unui dialog si a unei colaborari reale intre tineri si autoritatile publice si alte institutii si organizatii care activeaza in domeniul politicilor pentru tineret.

Obiectivul general al programului: Implicarea tinerilor in viata comunitatilor carora le apartin.

In cadrul acestui program s-au  desfasurat proiectele:

1. “ Covoare dupa dorinta”, finantat prin Agentia Nationala pentru Dezvoltarea si Implementarea Programelor de Reconstructie a Zonelor Miniere si implementat in anul 2004.

Obiectivele urmarite

-Promovarea drepturilor omului pentru femei.

-Promovarea traditiilor si artei populare romanesti din Valea Jiului.

-Initierea femeilor in arta tesutului si sprijinirea lor in realizarea propriilor afaceri.

          Rezultatele obtinute

-12 femei din municipiul Lupeni au invatat sa teasa covoare manuale , din lana.

-A fost infiintat si dotat, in cadrul Grupului Scolar Industrial Minier Lupeni, un atelier de tesut covoare manuale , in care tineri elevi  invata arta tesutului.

2. “Turist in Europa Moderna”, cu finantare FSE, prin POSDRU 2007 – 2013. Proiectul a fost implementat in perioada 03.08 2009 – 31.07.2010, in parteneriat cu SC Meridian Europa Services Group al carei brand este  Agentia de Turism “Europa Travel “

          Obiectivul general al peoiectului: Asigurarea resurselor umane flexibile, capabile simoderne in domeniul turismului, in vederea cresterii potentialului economic din turism,prin adaptarea continua sistructurarea procesului de pregatire profesionala, in conformitate cu ofertele si cerintele de pe piata muncii.

          Obiective specifice:

-Integrarea pe piata muncii a unui nr. de 112 tineri someri, din Regiunea Bucuresti-Ilfov, in concordanta cu aspiratiile lor profesionale si cu necesitatile de pe piata muncii.

-Calificarea si perfectionarea  unui nr. de 100 tineri in ocupatia de : agent de turism-ghid.

-Eficientizarea programelor de ocupare a fortei de munca, prin participarea  tinerilor la cursurile de formare continua.

          Rezultatele obtinute:

- Un nr. de 100 de tineri, someri de lunga durata, au obtinut calificarea de agent de turism ghid.

3. “Schimbare prin implicare”, proiect desfasurat in perioada 01.03.2012 – 31.05.2012, in cadrul Liceului Teoretic “Benjamin Franklin” din Bucuresti. Partenerii proiectului: .     SC ABILITY DEVELOPMENT SRL, Fundatia ALTAIR , Liceul Teoretic „Benjamin Franklin” , cu sediul in Bucuresti

    Obiectivul general al proiectului Promovarea activitatilor de antreprenoriat in randul tinerilor in vederea valorificarii potentialului local, prin transferarea de informatii si cunostinte antreprenoriale.

          Obiective specifice”|:

Dezvoltarea unor deprinderi si abilitati practice si antreprenoriale specifice nivelului de dezvoltare al tinerilor.

Dezvoltarea personalitatii tinerilor prin participarea acestora la activitati antreprenoriale.

Cresterea egalitatii de sanse si reducerea excluziunii sociale a tinerilor proveniti din familii sarace.

          Rezultatele obtinute:

Din totalul de 46 elevi inscrisi  au finalizat cursul un numar de 39 de elevi, carora li s-au eliberat 39 de adeverinte de participare.

F)  Programul “ Formare profesionala pentru adulti “, este un program care face parte din sistemul national de formare profesionala, finalizat cu certificate de calificare cu recunoastere nationala.

            Obiective generale :

-         Furnizarea serviciilor de pregatire si reconversie profesionala persoanelor aflate in

cautarea unui loc de munca si/sau a persoanelor care doresc sa-si perfectioneze cunostintele.

-         Facilitarea integrarii sociale a absolventilor cursurilor de calificare profesionala

conform pregatirii dobandite si aspiratiilor personale.

-         Promovarea invatarii pe tot parcursul vietii.

Obiective specifice:

-         Insusirea unor cunostinte avansate, metode si procedee moderne de invatare si

aprofundare, necesare indeplinirii sarcinilor de serviciu.

-         Schimbarea calificarii, determinate de restructurarea economica, de mobilitatea

sociala sau de modificarea capacitatii de munca.

           Rezultatele obtinute :

In urma desfasurarii cursului cu dubla calificare AGENT DE TURISM-GHID incepand cu anul 2008 si pana in prezent, un numar de 250 de persoane, din Bucuresti si din alte localitati din tara, au obtinut certificarea competentelor specifice calificarii de Agent de turism-ghid. Printre acestia se regasesc atat angajati ai agentiilor de turism : AeroTravel,  Escape Tour, Boreal Tours, Holiday Travel, Perfect Tour, Rainbow Travel, Travel4fan, Promoturism, AMC Travel, dar si cadre didactice active, din cadrul unor institutii de invatamant preuniversitar din Bucuresti, precum: Liceul de coregrafie “Floria Capsali”, Colegiul National “Ion Creanga”, Liceul Teoretic”Nichita Stanescu”, Colegiul National “Mihai Eminescu”, Scoala nr.25, Scoala nr. 307.

 

-          

Data : 19..01.2022                                      Paraschivescu Natalia

                                                    Presedinte al Fundatiei ALTAIR