“FIECARE COPIL CONTEAZĂ !” – este un proiect, aflat în desfășurare  încă din anul 2019, urmărește încurajarea  procesului de integrare socială a copiilor și tinerilor aflaţi în diferite situaţii de vulnerabilitete, prin activităti  care promovează un stil de viaţă sănătos; asigură accesul copiilor la servicii de consiliere socio-profesională ; contribuie la cultivarea talentelor, a  spiritului de initiativă şi la dezvoltarea spiritului antreprenorial.
De asemenea, proiectul oferă un prilej de bucurie, o „întâlnire” fericită a celor mari cu cei mici, prin participarea împreună la acţiuni şi evenimente  atractive.
Grupul țintă : copii preșcolari, şi elevii din ciclul primar şi gimnazial,  cuprinși în școlile din Comuna Păușești-Otăsău,  jud. Vâlcea. 
Justificarea proiectului –  Copiii sunt cea mai prețioasă avere a unei naţiuni, iar modul în care aceştia vor creşte şi vor evolua, devenind la rândul lor adulţi, reprezintă garanţia stabilităţii şi siguranţei generaţiilor viitoare.  
Tratatul de la Lisabona (2007), semnat de toate statele membre ale Uniunii Europene, promovează în mod explicit protecția drepturilor copilului (art. 2), iar prin art. 24 al Cartei drepturilor fundamentale, stabilește că toți copiii au dreptul la protecția și îngrijirile necesare pentru asigurarea bunăstării lor. Astfel, fiecare copil are dreptul la viață, la educație, la o dezvoltare armonioasă și la viață de familie.
“AJUTOR  PENTRU  BĂTRÂNII  SATELOR ! 
Argument : Studiile sociologice îi identifică pe bătrâni ca fiind una din cele mai vulnerabile categorii de populație, care devin din ce în ce mai dependente de serviciile de asistență socială, în contextul în care structurile informale și tradiționale (familia) se destramă.     
Vulnerabilitatea vârstnicilor este determinată de diminuarea potențialului de apărare socială prin părăsirea circuitului activ social iar pierderea de roluri îi marginalizează atât în cadrul familiei cât și în cadrul societății, astfel că din persoane active devin persoane pasive, din soț /soție devin văduvi /văduve. 
Din punct de vedere economic sunt afectați de scăderea veniturilor, deoarece acestea sunt insuficiente pentru asigurarea unui trai decent, biologic, prin receptivitate crescută la îmbolnăviri, handicapuri, dependență iar din punct de vedere psihologic, prin modificări psihologice și psihopatologice de involuție. 
In mediul rural, sărăcia extremă este cel mai des întâlnită la bătrânii singuri, fără copii, care nu mai pot munci pământul și trăiesc din pensii de nivel extrem de redus, sau dintr-un ajutor social cuprins intre 180 lei si 200 lei. Sărăcia extremă se referă la lipsa resurselor de satisfacere a nevoilor absolut elementare, necesare pentru trai: hrană, adăpost, îmbrăcăminte. 
Grupul țintă : vârstnice, singure, aflate în situația unei sărăcii extreme, din Comuna Păușești-Otăsău,  jud. Vâlcea  

“FIECARE COPIL CONTEAZĂ!”– este un proiect, aflat în desfășurare  încă din anul 2019, urmărește încurajarea  procesului de integrare socială a copiilor și tinerilor aflaţi în diferite situaţii de vulnerabilitete, prin activităti  care promovează un stil de viaţă sănătos; asigurăaccesul copiilor la servicii de consiliere socio-profesională ; contribuie la cultivarea talentelor, a  spiritului de initiativăşi la dezvoltarea spiritului antreprenorial.

De asemenea, proiectul oferă un prilej de bucurie, o „întâlnire” fericită a celor mari cu cei mici, prin participarea împreună la acţiuni şi evenimente  atractive.

·       Grupul țintă : copii preșcolari,şielevii din ciclul primar şi gimnazial,  cuprinși în școlile din ComunaPăușești-Otăsău,  jud. Vâlcea.

Justificarea proiectului–  Copiii sunt cea mai prețioasă avere a unei naţiuni, iar modul în care aceştia vor creşte şi vor evolua, devenind la rândul lor adulţi, reprezintă garanţia stabilităţii şi siguranţei generaţiilor viitoare. 

Tratatul de la Lisabona (2007), semnat de toate statele membre ale Uniunii Europene, promovează în mod explicit protecția drepturilor copilului (art. 2), iar prin art. 24 al Cartei drepturilor fundamentale, stabilește că toți copiii au dreptul la protecția și îngrijirile necesare pentru asigurarea bunăstării lor. Astfel, fiecare copil are dreptul la viață, la educație, la o dezvoltare armonioasă și la viață de familie.

“AJUTOR  PENTRU  BĂTRÂNII  SATELOR !

Argument :Studiile sociologice îi identifică pe bătrâni ca fiind una din cele mai vulnerabile categorii de populație, care devin din ce în ce mai dependente de serviciile de asistență socială, în contextul în care structurile informale și tradiționale (familia) se destramă.    

Vulnerabilitatea vârstnicilor este determinată de diminuarea potențialului de apărare socială prin părăsirea circuitului activ social iar pierderea de roluri îi marginalizează atât în cadrul familiei cât și în cadrul societății, astfel că din persoane active devin persoane pasive, din soț /soție devin văduvi /văduve.

Din punct de vedere economic sunt afectați de scăderea veniturilor, deoarece acestea sunt insuficiente pentru asigurarea unui trai decent, biologic, prin receptivitate crescută la îmbolnăviri, handicapuri, dependență iar din punct de vedere psihologic, prin modificări psihologice și psihopatologice de involuție.

In mediul rural, sărăcia extremă este cel mai des întâlnită la bătrânii singuri, fără copii, care nu mai pot munci pământul și trăiesc din pensii de nivel extrem de redus, sau dintr-un ajutor social cuprins intre 180 lei si 200 lei. Sărăcia extremă se referă la lipsa resurselor de satisfacere a nevoilor absolut elementare, necesare pentru trai: hrană, adăpost, îmbrăcăminte.

Grupul țintă : vârstnice, singure,aflate în situația unei sărăcii extreme, din ComunaPăușești-Otăsău,  jud. Vâlcea