Declaratia230 Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii (OPANAF 3695/2016)

Formular . https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/toate_formularele

Se completează și se depune de către persoanele fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor și/sau venituri din pensii în cazul în care au efectuat în anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private conform Legii nr.376/2004 privind bursele private, cu modificările ulterioare, și solicită restituirea acestora, sau în cazul în care optează pentru virarea unei sume reprezentând până la 2% din impozitul anual, pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii sau unităților de cult. Cererea se poate depune direct la registratura organului fiscal, prin poștă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire, sau prin mijloace electronice de transmitere la distanță, potrivit legii. 

Programhttps://www.anaf.ro/anaf/internet/ANAF/servicii_online/declaratii_electronice/descarcare_declaratii/

 

Durată de completare: 4 minute. Motivul colectării informației: Informațiile colectate sunt necesare direcționării sumei reprezentând Până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult, precum și pentru restituirea cheltuielilor efectuate de persoanele fizice cu bursele private.

 

                                                            Cum se poate realiza depunerea cererii:

Prin poștă–  Direct la registratura organului fiscal, în mod individual

Adresele sediilor ANAF:https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/telefoane_judete/Regiuni.htm

                     COMPETENȚA TERITORIALĂ DE ADMINISTRARE A CONTRIBUABILILOR
conform Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3631/2015,
modificat prin OPANAF nr. 1659/2016