Fundaţia ALTAIR desfășoarăo campanie de strângere de fonduri pentru implementarea proiectului:

                                                       “ FIECARE COPIL CONTEAZĂ!“

SCOPUL PROIECTULUI  – Construirea unui „Complex rezidenţial  de tip familial“ în comuna Păuşeşti, judeţul Vâlcea, pentru un număr de 40 de copii și tineri, cu vârste cuprinse între 7 ani și 18 ani, separaţi temporar sau definitiv de părinţii lor, din judeţul Vâlcea.  

 

CAPACITATEA CENTRULUI REZIDENȚIAL DE TIP FAMILIAL

format din 10 căsuţe, o clădire cu 4 garsoniere și o sală pentru activităţi recreative.

 - 10 căsuţe cu 4 camere (3 dormitoare și o cameră de zi, bucătărie și două băi)  

 - o căsuţă cu 4 garsoniere

 - o sală pentru activităţi recreative.

 

OBIECTIVUL GENERAL- Asigurarea accesului copiilor separaţi temporar sau definitiv de părinţii lor, la servicii de găzduire, îngrijire, educaţie, servicii de pregătire pentru viaţa independent și consiliere socio-profesională, pe o perioadă determinată.  

 

OBIECTIVE SPECIFICE

O1. Asigurarea accesului copiilor, separaţi temporar sau definitiv de părinţii lor, la servicii de găzduire.

O2. Asigurarea accesului copiilor, la servicii de îngrijire, hrană, asistenţă pentru sănătate, recreere şi socializare.

O3. Asigurarea accesului copiilor la servicii de consiliere socio-profesională  şi de sprijin emoțional.

O4. Asigurarea managementului centrului rezidenţial de tip familial.

 

ACTIVITĂȚILE  PROIECTULUI 

 

A1. Proiectarea, execuția și dotarea a două centre rezidentiale de tip familial

Subactivităţi

A1.1. Concesionarea terenurilor necesare pentru construirea clădirilor centrelor residenţiale de tip familial.

A1.2. Obţinerea fondurilor necesare pentru proiectarea centrelor rezidenţiale de tip familial.

A1.3. Obţinerea fondurilor necesare pentru construirea clădirilor corespunzatoare centrelor rezidenţiale de tip familial.

A1.4. Executarea lucrărilor de construcţie a centrelor rezidenţiale de tip familial.

A1.5. Dotarea clădirilor cu mobilier şi aparatură electronică şi de uz casnic.

 

A2. Minte sănătoasă într-un corp sănătos

 Subactivităţi

A2.1.  Asigurarea hranei zilnice a copiilor, ţinând cont de vârsta, nevoile şi preferinţele acestora.

A2.2. Achiziționarea articolelor de îmbrăcăminte, încălţăminte, lenjerie intimă şi alte obiecte de uz personal, specifice vârstei, în funcţie de anotimp.

A2.3. Spuravegherea permanentă, a sănătăţii fizice și psihice a copiilor, de cadre medicale de specialitate.

A2.4. Organizarea de activităţi care promovează un stil de viaţă sănătos

 

A3. Recreere și socializare.

Subactivităţi

A3.1. Activităţi care să contribuie la dezvoltarea fizică, intelectuală, socială şi emoţională a copiilor.

A3.2. Activităţi care să contribuie la cultivarea talentelor şi a spiritului de inițiativă al copiilor.

A3.3. Organizarea vacanţelor şcolare.

A3.4. Participarea copiilor la activităţi de pregătire a temelor pentru şcoală.

 

A4.  Viaţă independentă, opţiuni, implicaţii şi responsabilităţi

Subactivităţi

A4.1. Informarea copiilor privind  respectarea drepturilor copiilor şi a eticii profesionale.

A4.2. Activităţi care să contribuie la dezvoltarea spiritului antreprenorial.

A4.3. Activităţi care să contribuie la încurajarea şi susţinerea relaţiilor cu părinţii şi cu persoanele faţă de care au dezvoltat relaţii de ataşament sau alături de care s-au bucurat de viaţa de familie.

A4.4. Consilierea copiilor privind orientarea vocaţională şi de formare profesională.

A4.5. Activităţi de pregătire a copiilor pentru o viaţă independentă şi integrarea lor socială.

A4.6. Participarea tinerilor cu vârsta mai mare de 16 ani, la cursuri de calificare, organizate de furnizorii autorizaţi de formare profesională pentru adulţi.

 

BENEFICIARII serviciilor sociale acordate în cadrul celor două centre de tip familial sunt 40 de copii / tineri separaţi temporar sau definitiv de părinţii lor, din judeţul Vâlcea, din care : 
a) 40 de copii  cu vârsta între 7-18 ani,

b) 8 tineri, cu vârsta  între 18 – 21 ani – cu posibilitatea de a ramâne în centru o perioadă de maxim 3 ani (daca urmează o formă de învăţământ profesional sau tehnic ) aflaţi în situaţii de dificultate, separaţi temporar sau definitiv de părinţii lor.

 

JUSTIFICAREA PROIECTULUI-  În data de 12 iunie 2019 , Guvernul a adoptat, un act normativ care prevede desfiinţarea centrelor de plasament vechi pentru copiii aflaţi în grija statului, astfel încât din anul 2021 copiii aflaţi sub protecţie socială vor locui în case şi apartamente de tip familial. Actul normativ adoptat modifică şi completează Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului.

          Principalele schimbări vizează : dezinstituţionalizarea copiilor până la finalul anului 2020, încurajarea plasamentului în familie sau la rude, prin acordarea unei indemnizaţii de sprijin, şi interzicerea instituţionalizării copiilor în centre de plasament, aşa cum le ştim în acest moment existente în ţara noastră.

De asemenea, actul normativ adoptat de guvern introduce obligaţia autorităţilor de la nivel local, dar şi a furnizorilor privaţi de servicii sociale, de a închide centrele de plasament de tip vechi sau de a reorganiza serviciile de tip rezidenţial până pe 31 decembrie 2020.

          Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție (ANPDCA) precizează că la sfârșitul anului 2018 erau în proces de închidere 50 de centre de plasament iar în prezent în anul 2019 mai sunt aproximativ  114 de centre care trebuie închise până în anul 2021. 

În urma unui studiu de impact , inclusiv finanaciar realizat de fundaţia “Hope and Homes for Children România “ s-a deovedit, pe cifre, că nu se pot închide restul de 114 centre de plasament mai devreme de 2026- 2027. Procesul de închidere al unui astfel centru nu are cum să dureze mai puțin de 24 de luni, pentru că acest lucru presupune o structură de asistență maternală, constructia unor case de tip familial și apartamente de tip familial, centre maternale și centre de primiri urgențe si, nu in ultimul rand, formarea de personal specializat. Toate aceste acțiuni trebuie să fie centrate pe interesul superior al copilului.

          Copiii aflați în centrele de plasament , reprezintă un grup foarte divers, iar (re)integrarea nu este posibilă pentru unii dintre aceștia. O parte dintre ei trebuie ocrotiți în continuare fie în serviciile de tip familial (cum ar fi asistența maternală), fie în servicii de tip rezidențial de mici dimensiuni (case de tip familial sau apartamente).

Este nevoie de schimbări profunde care vizează atitudinea față de copil, viața de familie și separare de părinți.  

          Procesul dezinstituționalizării trebuie să se realizeze împreună cu încercările de a schimba atitudini, norme sociale și culturale cu privire la viața de familie și abandon. Organizațiile societății civile pot întotdeauna să aducă inovația, flexibilitatea, calitatea și rapiditatea ce sunt atât de necesare în procesul de dezinstituționalizare.

 

RELEVANȚA PROIECTULUI- Proiectul „FIECARE COPIL CONTEAZĂ“ este relevant prin obiectivele urmărite şi prin activitățile stabilite pentru grupul țintă, centrat fiind pe asigurarea tranziției de la servicii de îngrijire instituționalizate către serviciile de la nivelul comunității, pe creşterea calitații sistemului de asistență socială, prin dezvoltarea serviciilor de tip rezidențial care oferă îngrijire de tip familial

Centrul rezidenţial de tip familial care va fi consruit, va asigura copiilor condiţii de viaţă într-un mediu sigur, confortabil, accesibil şi deschis care facilitează integrarea în familie şi comunitate, deoarece:

 • va deţine spaţii suficiente, ca suprafaţă şi compartimentare, pentru a asigura condiţii adecvate realizării misiunilor acestora;
 • este amplasat în comunitate , astfel încât să permită accesul beneficiarilor la toate resursele şi facilităţile ei: sănătate, educaţie, muncă, cultură, petrecerea timpului liber, relaţii sociale;
 • va facilita accesul copiilor la spaţii exterioare pentru activităţi în aer liber;
 • va dispune de spaţii comune suficiente, accesibile şi amenajate corespunzător destinaţiei lor;
 • va asigura mijloacele necesare pentru comunicarea la distanţă;
 • spaţiile de cazare  vor fi personalizate, adecvate nevoilor proprii ale copiilor ( Dormitoarele vor fi amenajate astfel încât să asigure un mediu ambiant sigur, confortabil, adaptat nevoilor copiilor. Acestea vor oferi suficient spaţiu raportat la numărul de persoane, conform prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, cu modificările şi completările ulterioare);
 • va dispune de spaţii igienico-sanitare suficiente, accesibile şi funcţionale ( Numarul grupurilor sanitare este stabilit conform prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, cu modificările şi completările ulterioare);
 • va asigura copiilor un mediu de viaţă protejat şi sigur ( Vor fi luate toate măsurile pentru prevenirea riscului de accidente domestice şi vor dispune de dotările necesare pentru un mediu de viaţă confortabil şi protejat);
 • vor fi luate toate măsurile necesare pentru prevenirea şi combaterea oricăror forme de tratament abuziv, neglijent, degradant asupra beneficiarilor.

 

IMPACTUL PROIECTULUI ASUPRA COMUNITĂȚII 

 •  Va creşte calitătea serviciilor de protecţie socială oferite copiilor şi tinerilor aflaţi in situaţii vulnerabile.
 • Se va schimba mentalitatea locuitorilor di comuna  Păuşeşti  privind viaţa de familie, respectarea drepturilor copiilor aflați în situații vulnerabile şi nu numai. 
 • La majorat, tinerii vor detine abilităţile necesare pentru viaţa independentă şi vor avea o calificare profesională şi un loc de muncă, care să le asigure condiţiile unui trai decent. 
 • Va scădea rata abandonului şcolar la nivelul judeţului Vâlcea. 
 • Va creşte gradul de pregătire profesională la nivelul comunităţilor rurale.