MISINEA FUNDAȚIEI ALTAIR constă in îmbunătățirea condițiilor de viață ale persoanelor aflate în situații de risc, prin activități de promovare a sănătătii, educației, culturii și formării lor profesionale.

OBIECTIVE

Principalele obiective iniţiate si implementate de Fundaţia ALTAIR vizeaza:

 • Stimularea diferenţiată a tinerilor pentru dezvoltarea lor intelectuală, socio-afectivă, psiho-motorie, estetică şi moral civică, având la bază particularităţile specifice vârstei;
 • Asigurarea de asistentă socială şi medicală pentru persoanele vârstnice, lipsite de posibilităţi meteriale;
 • Promovarea artei, culturii şi tradiţiilor poporului roman;
 • Dezvoltarea resurselor umane, prin organizarea şi desfăşurarea unor cursuri de formare profesională pentru aduţli.
 • Prevenirea abandonului şcolar în rândul copiilor şi tinerilor cuprinşi în învăţământul preuniversitar  

VALORILE ȘI PRINCIPIILE susținute de Fundația ALTAIR

 • respectul față de beneficiar;
 • confidențialitatea informațiilor primite de la beneficiar;
 • lupta împotriva practicilor discriminatorii;
 • încurajarea beneficiarilor să-și asume riscurile unui trai obișnuit;
 • creșterea toleranței și întelegerii față de persoanele cu nevoi speciale;
 • respectul față de individualitatea și demnitatea beneficiarilor;
 • promovarea sanselor egale pentru toți membrii comunității;
 • cultivarea competenței și profesionalismului în cadrul serviciilor oferite;
 • cultivarea spiritului de echipă și a abordării interdisciplinare.