Infirmiera însoţeşte persoanele îngrijite la îndeplinirea activităţilor vieţii cotidiene şi efectuează îngrijiri legate de funcţii de întreţinere şi continuitate a vieţii.
Infirmiera îşi exercitã activitatea în mediul spitalicesc sau extraspitalicesc, în sectorul medical, medico-social sau social si participã la îngrijirile de sãnãtate preventive, curative sau paliative – atat in mediul institutional, cat si la domiciliul pacientului.
Deţinerea unui certificat de absolvire a cursului de calificare este o condiţie importanta în angajarea infirmierelor în unitãţile sanitare publice din sectorul sanitar.

Sectoare de activitate:
A. Servicii sanitare (spitale, clinici private sau publice)
Atributii:

 • asigurarea igienei personale şi a igienei spaţiului de viaţã al persoanei îngrijite;
 • asigurarea hidratãrii şi alimentaţiei corespunzãtoare a persoanei îngrijite;
 • stimularea participãrii persoanei îngrijite la activitãţile zilnice;
 • transportul şi însoţirea persoanei îngrijite, respectând permanent drepturile şi confidenţialitatea privind evoluţia stãrii de sãnãtate a persoanei îngrijite.

B. Servicii medico-sociale (camine, institutii de ocrotire pentru persoane varstnice, servicii de recuperare, crese, centre de zi, publice sau private, etc)
Atributii:

 • asigurarea unui mediu de viaţã şi climat adecvat îngrijirii complexe din punct de vedere fizic, psihic;
 • asigurarea suportului pentru persoanele îngrijite astfel incat acestea sã îşi îndeplineascã activitãţile vieţii cotidiene;
 • efectuarea de îngrijiri legate de funcţii de întreţinere şi continuitatea vieţii;
 • contribuie la îmbunãtãţirea stãrii de sãnãtate şi la redobândirea autonomiei, în mãsura în care este posibil

C. Servicii sociale(ingrijire persoane varstnice la domiciliu acestora)
Atributii:

 • asigurarea unui mediu de viaţã şi climat adecvat îngrijirii complexe din punct de vedere fizic, psihic, afectiv;
 • asigurarea suportului pentru persoanele îngrijite astfel încat acestea sã îşi îndeplineascã activitãţile vieţii cotidiene ;
 • efectueazã îngrijiri legate de funcţii de întreţinere şi continuitate a vieţii;
 • contribuie la îmbunãtãţirea stãrii de sãnãtate şi la redobândirea autonomiei, în mãsura în care este posibil.

CONDIȚII DE ACCES

 • Pregatirea generalã minimã pentru inscrierea la programul de formare : minim absolvent al invãtãmantului general obligatoriu
 • Competente/abilitati specifice: * sã aibã abilitãti de comunicare 
 • Aviz medical: Adeverintã medicalã, de la medicul de familie, in care sã se specifice : apt pentru calificarea de infirmiera (sanatos clinic si psihic, fara defecte fizice, de vorbire sau de auz)
 • Să nu fi suferit condamnări, dovedit prin certificatul de cazier judiciar.


COMPETENȚE DOBANDITE
O persoană care doreste să obtină califcarea trebuie sa dovedească că a dobândit următoarele competenţe in cadrul cursului:

 • Planicarea propriei activităţi
 • Perfecţionarea continuă
 • Lucrul în echipa multidisciplinară
 • Comunicarea interactivă
 • Respectarea drepturilor persoanei îngrijite
 • Supravegherea stării de sănătate a persoanei îngrijite
 • Alimentarea şi hidratarea a persoanei îngrijite
 • Igienizarea spaţiului în care se află persoana îngrijită
 • Acordarea îngrijirilor de igienă pentru persoanele îngrijite
 • Transportarea rufăriei
 • Transportul persoanelor îngrijite

DURATA CURSULUI
Cursul are 720 ore, respectiv 240 ore de teorie și 480 ore de practică și este autorizat A.N.C, iar certificatul de calificare este recunoscut de Autoritatea Naţională pentru Turism, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Varstnice şi de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetarii Stiinţifice
Perioadele de desfãsurare a cursurilor sunt stabilite în funcţie de completarea numãrului de cursanţi. Pentru constituirea seriilor, persoanele interesate sunt rugate sã-şi manifeste intenţia de participare la cursuri prin completarea şi trimiterea formularlui de înscriere pe adresa de e-mail : fundatia_altair@yahoo.com

PROGRAMUL DE DESFAȘURARE AL CURSULUI
Instruirea teoretică: 6 ore pe zi, timp de 40 zile, între orele : 8:00 – 14:00 sau 14:30 – 20:30
Instruirea practică, 8 ore pe zi , timp de 63 de zile, dimineaţa, sau după amiază, în funcţie de graficul stabilit de partenerul de practică, în cadrul căruia se desfăşoară instruirea . 

EVALUAREA CUNOȘTINȚELOR se va realiza sub doua forme:
Evaluarea continua, pe baza problemelor, studiilor de caz, fişelor de lucru şi portofoliului de practica
Evaluarea finala, constand într-un test de verificare a cunoştintelor, realizarea şi prezentarea unei aplicaţii practice în mediul real de lucru.

PROCEDURA DE ÎNSCRIERE
Pasul 1: Formularul de Inscriere
Solicitați formularul de înscriere la curs, pe adresa : fundatia_altair@yaoo.com . După primirea formularului , completați corespunzator spațiile, iar la final, vă rugăm să semnați formularul .

Pasul 2: Expedierea formularului
Expediați formularul completat, copia actului de identitate și a certificatului de absolvire a învățămantului general obligatoriu, pe următoarea adresa de email: fundatia_altair@yahoo.com
Restul documentelor solicitate vor fi trimise la data începerii cursului.

Pasul 3: Achitarea taxei de participare la curs
După ce veți primi confirmarea inscrierii, din partea Fundației ALTAIR, va trebui să achitați taxa de participare la curs. Condiițile de achitare a taxei și coordonatele noastre bancare vor fi incluse in e-mail-ul de confirmare a înscrierii.

Pasul 4: Începerea cursului
Menționăm că data de începere a cursului va fi stabilită în funcție de completarea unei grupe formată din 28 de înscrisi și acceptati.
Cursurile se desfășoară pe tot parcursul anului, data deschiderii fiecarui curs fiind programată după formarea grupei, în ordinea admiterii și finalizării înscrierii.

ÎN LOC DE CONCLUZIE
Dacă oferta Fundației ALTAIR reprezintă cu adevărat o soluție pentru formarea dumneavoastra profesionala in domeniul sănătății, igienei și serviciilor sociale, ne puteți contacta pe adresa de e-mail : fundatia_altair@yahoo.com
Vom stabili împreună condițiile și formalitățile legale, prin care fundația poate deveni partenerul dumneavoastră de formare profesională, asistență, consiliere și consultanță.
De asemenea, așteptăm cu interes sugestii din partea dumneavoastră privind modul în care putem îmbunătăți oferta noastră și calitatea serviciilor de formare profesională în sănătății, igienei și serviciilor sociale.