În perioadaOCTOMBRIE 2018 – MAI 2019, Fundația ALTAIR va organiza cursul de calificare AGENT DE TURISM-GHID

 

Turismul implică o multitudine de activități și ocupații. Una dintre cele mai intersante activități este cea care se desfățoară în agenția de turism, unde fiecare zi îți posibilitatea să faci ceva nou, să călătorești virtual în multe locuri, să contactezi alți oameni.

În plus, nivelul de pregătire al celui care lucrează într-o agenție de turism este cu adevărat supus unei formări continue, tocmai datorită faptului că trebuie să învețe mereu noi și noi lucruri (destinații, obiective turistice specifice, metode și tehnici de promovare și de vânzare, limbi străine etc.). iar pentru a fi un bun agent de turism îți trebuie și dorința de a reuși.

 

 DURATA CURSULUI  este de 1080 ore, din care 360 ore de instruire teoretică, și 720 ore de instruire practică  într-o agenție de turism, partenera Fundatiei ALTAIR.

 

CURSUL ESTE AUTORIZAT de  A.N.C  ( cu nr. de ordine în Registrul național al furnizorilor de formare profesionalăa aduților : 40/2702/26.04.2018).

Certificatul de calificare este recunoscut de Autoritatea Naționalăpentru Calificări, Ministerul Muncii și Justiției Sociale, Ministerul Educației Naționale șicu avizul de specialitate al Ministerului Turismului

 

CONDIȚIILE DE ACCES

1. Pregatire generalăminimăpentru înscrierea la programul de formare : absolvent de liceu cu diplomăde bacalaureat  ( dovedităprin copia legalizatăa diplomei de bacalaureat ) cu vârsta minimăde 18 ani și vârsta maximăde 65 ani ( dovedite prin copie xerox CI  și copia legalizatăa certificatului de naștere )

2. Competențe/abilități specifice:

* Săaibă cunoștințe de culturăgenerală, dovedite prin test de verificare; 

* Săcunoascăsatisfăcător cel puțin o limbăde circulație internațională,    

3. Sa fie apt, din punct de vedere medical, dovedit prin : Aviz medical / Adeverință  medicală, de la medicul de  familie, în care săse specifice : apt pentru profesia de ghid (sanatos clinic și psihic, fărădefecte fizice, de vorbire sau de auz)

4. Sănu fi suferit condamnări, dovedit prin certificatul de cazier judiciar,

Documentele necesare inscrierii la curs trebuie aduse/ transmise panăla începerea cursului sau, cel tarziu, panăla sfârșitul primei luni de derulare a cursului.

 

NECESITATEA  ORGANIZĂRII  ȘI  DESFĂȘURĂRII  CURSULUI

Una din condiţiile impuse de Ordinul  nr. 65/ 2013  prevede ca minim 50% din personalulagenţiilor de turism trebuie să deţină un certificat de calificare, specific   calificării “agent de turism-ghid”, obtinut in urma absolvirii unui  curs de calificare organizat de un furnizor de formare profesională  autorizatde Autoritatea Naţională pentru Calificări ( ANC).  

SERVICII  INCLUSE ÎN OFERTĂ  

 • Formalităţile de înscriere;
 • Activitatea de training în mediul real de lucru specific calificării;
 • Mapa și materialele de lucru ;
 • Suportul de curs;
 • Fișele de lucru;
 • Examenul de evaluare a competenţelor dobândite de absolvenţi;
 • O excursie cu vizitarea unor obiective turistice de pe teritoriul României. In timpul acestei  excursii fiecare cursant va avea posibilitatea să-şiexerseze tehnicile de ghidaj turistic învăţate la curs.
 • Certificatul de calificare este recunoscut de Autoritatea Naționalăpentru Turism, Ministerul Muncii și Justiției Sociale,  Ministerul Educației Naționale șicu avizul de specialitate al Ministerului Turismului
 • Certificatul de competente lingvistice

 

DESFĂȘURAREA CURSULUI

La deschiderea cursului va avea loc o prezentare a organizatorilor și a cursanţilor, a activităţilor ce se vor desfașura pe parcursul cursului. Cursanţii vor primi o mapa de prezentare în care vor fi incluse și contractele pe care le vor semna cu Fundaţia ALTAIR, ca furnizor de formare profesionalăși cu agenţia de turism parteneră, precum și testul de culturăgenerală.

TESTUL DE CULTURĂGENERALĂ, consta în completarea unui test tip grila, ce conţine intrebari  din istoria si geografia Romaniei si prezentarea unui obiectiv tuistic în limba engleza. Este necesar doar pentru dosarul de înscriere a fiecarui cursant.

Contractele conţinute în mapa fiecarui cursant sunt:  

 • Contractul de formare profesionala, încheiatîntre cursant si Fundaţia ALTAIR;
 • Convenţia cadru de practica, încheiata între  curasnt, Fundaţia ALTAIR si agenţia de turism partenera.

 

INSTRUIREA PRACTICĂ, prevazutăîn programa cursului   se va desfăşura atât în cadrul agenţiei de turism  partenere, cât şi în mediul real de lucru, la care se adaugă o aplicaţie practica, constând într-o  excursie, în cadrul careia vor fi vizitate o serie de obiective turistice aflate pe teritoriul Romaniei. In timpul acestei excursii fiecare cursant va avea posibilitatea să-şiexerseze tehnicile de ghidaj turistic învăţate la curs.

 

EXAMENUL DE EVALUARE A COMPETENȚELOR DOBANDITE DE ABSOLVENȚI

Proba teoreticăva consta în completarea uui test tip grilă, din materia studiatăla curs.

Proba practicăva consta în prezentarea unui obiectiv turistic, în limba roamanăşi în limba engleză.

După susţinerea  examenului de evaluare a competenţelor, absolvenţii vor primi certificatul de calificare pentru calificarea AGENT DE TURISM-GHID.

Certificatul de calificare este recunoscut de Autoritatea Naționalăpentru Turism, Ministerul Muncii și Justiției Sociale, Ministerul Educației Naționale șiare avizul de specialitate al Ministerului Turismului

 

 ATESTATUL ȘI  ECUSONUL DE GHID

La finalul cursului,, dupăeliberarea certificatului de calificare, fiecare absolvent  va întocmi un dosar, care va fi depus la Ministerul Turismului  în vederea eliberării  ecusonului şi atestatului de ghid de turism.

 

Actele necesare pentru  eliberarea  ecusonului si atestatului de ghid de turism.

 • 2 poze tip buletin;
 • copie dupa certificatul de naştere;
 • copie dupăC.I.
 • copie dupăultima diplomăabsolvită;
 • cazier judiciar;
 • adeverinţămedicalăde la medicul de familie cu menţiunea , apt pentru exercitarea profesiei de ghid turistic’’;
 • CV;
 • cerere adresatăMinisterului Turismului de eliberare a ecusonului şi atestatului;
 • copia certificatului de calificare pentru calificarea AGENT DE TURISM-GHID;
 • recomandare din partea agenţiei de turism în care s-a desfăşurat instrirea practică;
 • adeverinţa de practicădin partea  agenţiei de turism în care s-a desfăşurat instrirea practică;
 • certificatul de competenţe lingvistice;
 • un dosar plic.

 

BINE DE ȘTIUT

 

Certificatele de calificare profesională sau de absolvire au recunoaştere profesională şi în afara teritoriului României, prin aplicarea apostilei.

Certificatele cărora li s-a aplicat apostila sunt recunoscute în țarile care au aderat la Convenția de la Haga.

 

LISTA statelor semnatare ale Convenţiei de la Haga cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961*)

Republica Albania

Republica Franceză

Sultan

tul Oman

Principatul Andorra

Georgia

Republica Panama

Antigua şi Barbuda

Republica Federală Germania

Republica Paragu

y

Republica Argentina

Republica Elenă

Republica Peru

Republica Armenia

Grenada

Republica Polonă

Comunitatea Australiană

Republica Ho

duras

Republica Portugheză

Republica Austria

Republica Ungară

Republica Moldova

Republica Azerbaidjan

Republica Islan

a

România

Comunitatea Bahamas

Republica India

Federaţia Rusă

Regatul Bahrain

Republica Irlanda

Federaţia Sfântul Kitts şi Nevis

Barb

dos

Statul Israel

Sfânta Lucia

Republica Belarus

Republica Italiană

Sfântul Vicențiu și Grenadinele

Regatul Belgiei

J

ponia

Statul Independent Samoa

Belize

Republica Kazahstan

Republica Serenisimă San Marino

Bosnia și Herțegovina

Republica Core

a

Republica Democrată São Tomé și Príncipe

Republica Botswana

Republica Kirghiztan

Republica Serbia

Republica Federativă a Braziliei

Republica Letonia

Republica Seychelles

Statul Brunei, Domiciliul Păcii

Regatul Lesotho

Republica Slovacă

Republica Bul

aria

R

publica Liberia

Republica Slovenia

Republica Burundi

Principatul Liechtenstein

Republica Africa de Sud

Republica Capu

ui Verde

Republica Lituania

Regatul Spaniei

Republica Chile

Marele Ducat al Luxemburgului

Republica Surinam

Republica Populară Chineză (Hong Kong și Macao)**

Republica Malawi

Regatul Swaziland

Republica Columbia

Republica Malta

Regatul Suediei

Insulel

 Cook

Republica Insulelor Marshall

Confederaţia Elveţiană

Republica Costa Rica

Republica Mauritius

Republica Tadjikistan (începând cu

ata: 31.10.2015)

Republica Croaţia

Statele Unite Mexicane

Republica Macedonia

Republica Cipru

Principatul Monaco

Rega

ul Tonga

Republica Cehă

Mongolia

Republica Trinidad-Tobago

Regatul Danemarcei

Republica Muntenegru

Republica Turcia

Comunitatea Domi

ica

Regatul Moroc

Ucraina

Republica Dominicană

Republica Namibia

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

R

publica Ecuador

Olanda (Regatul Ţărilor de Jos)

Statele Unite ale Americii

Republica El-Salvador

Noua Zeelandă

Republica Orientală Uruguay

Republica Estonia

Republica Nicaragua

Republica Uzbekistan

Republica Insulelor Fiji

Insula Niue

Republica Vanuatu

Republica Finlanda

Regatul Norvegiei

Republica Bolivariană a Venezuelei

 

* În tabel sunt menţionate statele care au semnat Convenţia apostilă; unele dintre acestea sunt membre ale Conferinţei de la Haga de Drept Internaţional Privat şi semnatare ale Convenţiei apostilă, iar altele doar semnatare ale Convenţiei apostilă.

** Convenția apostilă se aplică doar în regiunile administrative speciale Hong Kong și Macao ale Republicii Populare Chineze.

Lista statelor semnatare cu care România a încheiat convenții, tratate sau acorduri privind asistența juridică în materie civilă, care prevăd scutirea de orice legalizare:

Albania

Fosta Republica Iugoslava a Macedoniei

Serbia

Austria

Franta

Slovacia

Bosnia si Herzegovina

Mongolia

Slovenia

Bulgaria

Muntenegru

Ucraina

Cehia

Polonia

Ungaria

Croatia

R.P. Chineza**

 

Federatia Rusa

Republica Moldova

 

 

CERTIFICATUL  DE  COMPETENȚE  LINGVISTICE

            Centrul de Limbi Străine al Universității din Bucureşti ( CLS) eliberează certificate pentru limba romană, engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă, maghiară, rusă, cehă, slovacă, polonă, bulgară, turcă, arabă, chineză, etc.

Testarea este efectată de un cadru didactic de la Facultatea de Limbi si Literaturi Străine a Universitații din Bucureşti.  

Candidatul este testat în privința competenței de vorbire, înțelegere a limbii vorbite, citire şi înțelegere a conținutului lecturii, cu o evaluare de patru trepte distincte, pentru fiecare competență. Au loc probe specifice de scris, vorbit, citit cu voce tare, înțelegere a unui text scris şi a unor instrucțiuni orale.

Nu este prevazută o  bibliografie anume. Nivelul de limbă este standard, cuprinzand texte din ziare, din manual şcolare în limba țintă, conversații pe teme obisnuite, prezentarea candidatului, a obiectivelor şi muncii lui. Durata testului este de aproximativ o oră.

Având în vedere importanța cunoaşterii limbii engleze în activitatea turistică internațională, în cadrul cursului au fost incluse 58 de ore de comunicare profesională în limbă engleză.      

 

NIVELURI LE DE REFERINȚĂ  LINGVISTICE – Grila de auto-evaluare

 

ÎNȚELEGERE

Ascultare

A1

Pot să înţeleg expresii cunoscute si propoziţii foarte simple referitoare la mine, la familie şi la împrejurări concrete, când se vorbeşte rar şi cu claritate.

A2

Pot să înţeleg expresii şi cuvinte uzuale frecvent întâlnite pe teme ce au relevanţă imediată pentru mine personal (de ex., informaţii simple despre mine şi familia mea, cumpărături, zona unde locuiesc , activitatea profesională). Pot să înţeleg punctele esenţiale din anunţuri şi mesaje scurte, simple şi clare.

B1

Pot să înţeleg punctele esenţiale în vorbirea standard clară pe teme familiare referitoare la activitatea profesională, scoală, petrecerea timpului liber etc. Pot să înţeleg ideea principală din multe programe radio sau TV pe teme de actualitate sau de interes personal sau profesional, dacă sunt prezentate într-o manieră relativ clară şi lentă.

B2

Pot să înţeleg conferinţe şi discursuri destul de lungi şi să urmăresc chiar şi o argumentare complexă, dacă subiectul îmi este relativ cunoscut. Pot să înţeleg majoritatea emisiunilor TV de ştiri şi a programelor de actualităţi. Pot să înţeleg majoritatea filmelor în limbaj standard. 

C1

Pot să înţeleg un discurs lung, chiar dacă nu este clar structurat, iar conexiunile sunt numai implicite şi nu semnalate în mod explicit. Pot să înţeleg programe de televiziune şi filme fără prea mare efort.

C2

Nu am nici o dificultate în a înţelege limba vorbită, indiferent dacă este vorba despre comunicarea directă sau în transmisiuni radio, sau TV, chiar dacă ritmul este cel rapid al vorbitorilor nativi, cu condiţia de a avea timp să  mă familiarizez cu un anumit accent.

 

Citire

A1

Pot să înţeleg nume cunoscute, cuvinte şi propoziţii foarte simple, de exemplu, din anunţuri, afişe sau cataloage.

A2

Pot să citesc texte foarte scurte şi simple. Pot să găsesc anumite informaţii previzibile în diverse materiale cotidiene (de ex., reclame, prospecte, meniuri, orare) şi pot să înţeleg scrisori personale scurte şi simple.

B1

Pot să înţeleg texte redactate, în principal, într-un limbaj uzual sau referitor la activitatea mea profesională. Pot să înţeleg descrierea evenimentelor, exprimarea sentimentelor şi a urărilor din scrisori personale.

B2

Pot să citesc articole şi rapoarte pe teme contemporane, în care autorii adoptă anumite atitudini şi puncte de vedere. Pot să înţeleg proză literară contemporană.

C1

Pot să înţeleg texte faptice şi literare lungi şi complexe, sesizând diferenţele stilistice. Pot să înţeleg articolele specializate şi instrucţiunile tehnice lungi, chiar dacă nu se referă la domeniul meu.

C2

Pot să citesc cu uşurinţă orice tip de text, chiar dacă este abstract sau complex din punct de vedere lingvistic sau al structurii, de exemplu,  manuale, articole specializate şi opere literare

 

VORBIRE

Participare la conversaţie

A1

Pot să comunic într-o conversaţie simplă, cu condiţia ca interlocutorul să fie dispus să repete sau să reformuleze frazele sale într-un ritm mai lent şi să mă ajute să formulez ceea ce încerc să spun. Pot să formulez întrebări simple pe teme cunoscute sau de necesitate imediată şi să răspund la asemenea întrebări.

A2

Pot să comunic în situaţii simple şi uzuale care presupun un schimb de informaţii simplu şi direct pe teme şi despre activităţi familiare. Pot să particip la discuţii foarte scurte, chiar dacă, în general, nu înţeleg suficient pentru a întreţine o conversaţie.

B1

Pot să fac faţă în majoritatea situaţiilor care pot să apară în cursul unei călătorii printr-o regiune unde este vorbită limba. Pot să particip fără pregătire prealabilă la o conversaţie pe teme familiare, de interes personal sau referitoare la viata cotidiană (de ex. familie, petrecerea timpului liber, călătoriile, activitatea profesională şi actualităţi).

B2

Pot să comunic cu un grad de spontaneitate şi de fluentă care fac posibilă participarea normală la o conversaţie cu interlocutori nativi. Pot să particip activ la o conversaţie în situaţii familiare, exprimându-mi şi susţinându-mi opiniile.

C1

Pot să mă exprim fluent şi spontan, fără a fi nevoie să-mi caut cuvintele în mod prea vizibil. Pot să utilizez limba în mod flexibil şi eficient în relaţii sociale şi în scopuri profesionale. Pot să-mi formulez ideile şi punctele de vedere cu precizie şi să-mi conectez intervenţiile bine de cele ale interlocutorilor mei.

C2

Pot să particip fără efort la orice conversaţie sau discuţie şi sunt familiarizat(ă) cu expresiile idiomatice şi colocviale. Pot să mă exprim fluent şi să exprim cu precizie nuanţe fine de sens. În caz de dificultate, pot să reiau ideea şi să-mi restructurez formularea cu abilitate, în aşa fel încât dificultatea să nu fie sesizată.

 

Discurs oral

A1

Pot să utilizez expresii şi fraze simple pentru a descrie unde locuiesc şi oamenii pe care îi cunosc.

A2

Pot să utilizez o serie de expresii şi fraze pentru o descriere simplă a familiei mele şi a altor persoane, a condiţiilor de viată, a studiilor şi a activităţii mele profesionale prezente sau recente.

B1

Pot să leg expresii şi să mă exprim coerent într-o manieră simplă pentru a descrie experienţe şi evenimente, visele mele, speranţele şi obiectivele mele. Pot să îmi argumentez şi explic pe scurt opiniile şi planurile. Pot să povestesc o întâmplare sau să relatez intriga unei cărţi sau a unui film şi să-mi exprim reacţiile.

B2

Pot să prezint descrieri clare şi detaliate într-o gamă vastă de subiecte legate de domeniul meu de interes. Pot să dezvolt un punct de vedere pe o temă de actualitate, arătând avantajele şi dezavantajele diferitelor opţiuni.

C1

Pot să prezent descrieri clare şi detaliate pe teme complexe, integrând subtemele, dezvoltând anumite puncte şi terminându-mi intervenţia cu o concluzie adecvată.

 

C2

Pot să prezint o descriere sau o argumentaţie cu claritate şi fluentă, într-un un stil adaptat contextului; cu o structură logică eficientă, care să ajute auditoriul să sesizeze şi să retină punctele semnificative.

 

SCRIERE

A1

Pot să scriu o carte poştală scurtă şi simplă, de exemplu, cu salutări din vacantă. Pot să completez formulare cu detalii personale, de exemplu, numele, naţionalitatea şi adresa mea pe un formular de hotel.

A2

Pot să scriu  mesaje scurte şi simple. Pot să scriu o scrisoare personală foarte simplă, de exemplu, de mulţumire.

B1

Pot să scriu un text simplu şi coerent pe teme familiare sau de interes personal. Pot să scriu scrisori personale descriind experienţe şi impresii.

B2

Pot să scriu texte clare şi detaliate într-o gamă vastă de subiecte legate de domeniul meu de interes. Pot să scriu un eseu sau un raport, transmiţând informaţii sau argumentând în favoarea sau împotriva unui punct de vedere. Pot să scriu scrisori subliniind semnificaţia pe care o atribui personal evenimentelor sau experienţelor.

C1

Pot să ms exprim prin texte clare, bine structurate, dezvoltând punctele de vedere. Pot să tratez subiecte complexe într-o scrisoare, un eseu sau un raport, subliniind aspectele pe care le consider importante. Pot să selectez un stil adecvat destinatarului.

C2

Pot să scriu texte clare, cursive, adaptate stilistic contextului. Pot să redactez scrisori, rapoarte sau articole complexe, cu o structură logică clară, care să-l ajute pe cititor să sesizeze şi să retină aspectele semnificative. Pot să redactez rezumate sau recenzii ale unor lucrări de specialitate sau opere literare.

 

TAXA CURSULUI

Contravaloarea cursului este de 390 de euro.

Aceastăsumătrebuie achitatăintegral panăla sustinerea  examenului final de evaluare a competentelor dobandite de absolventi in urma participarii la curs.

Taxa se poate achita in 3 rate, in lei ,la cursul BNR,  din prima zi a lunii octombrie 2018